aditya tewatia, ofbjp, ofbjp aditya tewatia, bjp aditya tewatia, kanwaljeet, ravi shankar aisola, parveen goyal, catherine, vivek savkur

Source: Asian Journal